Chính sách bảo mật

Các chính sách bảo mật thông tin cá nhân người dùng cần biết

Những điều này sẽ được hiển thị rõ ràng cho khách hàng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được đăng ở vị trí dễ thấy trên website

Các mục đích và phạm vi

Thông tin cá nhân của khách hàng thông thường chỉ được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Hỗ trợ khách hàng báo giá;
 • Giao tiếp với khách hàng cho các mục đích tiếp thị của công ty;
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ
 • Hỗ trợ khách hàng;
 • Để giải quyết các sự cố và tranh chấp liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của Sàn giao dịch;
 • Khi có yêu cầu sẽ cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật;

Phạm vi thông tin mà ban quản trị website phodichvu.com thu thập từ khách hàng bao gồm:

 • Họ và tên
 • giới tính
 • số điện thoại
 • email

Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin thu thập từ người sử dụng website phodichvu.com được lưu trữ trên máy chủ của website và được sử dụng theo quy định của ban quản trị website phodichvu.com

 • Cung cấp các dịch vụ;
 • Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước khi sử dụng dịch vụ, trong và sau khi sử dụng;
 • Giải quyết câu hỏi các thắc mắc của khách hàng;
 • Thăm dò ý kiến ​​khách hàng;
 • Giải quyết các thắc mắc và tranh chấp liên quan đến việc sử dụng trang web này;
 • Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu hoặc theo quy định khác của pháp luật.

Ban quản lý website phodichvu.com cam kết rằng, nếu được sự cho phép của người sử dụng website, thông tin sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích nêu trên một vài trường hợp khác áp dụng các mục đích khác được pháp luật quy định.

Thời gian lưu giữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy hoặc thành viên có thể đăng nhập và thực hiện việc hủy. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được pháp luật bảo mật trên máy chủ của website phodichvu.com tại từng thời điểm.

Các cá nhân hoặc tổ chức có thể có quyền truy cập vào những thông tin đó:

 • Công ty có quyền truy cập và sử dụng thông tin này trong phạm vi đã thông báo cho người cung cấp thông tin.
 • Người cung cấp thông tin có quyền truy cập và sử dụng thông tin do mình cung cấp hoặc sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
 • Nhà thầu truy cập các thông tin sau theo quy định của ban quản trị website phodichvu.com: tên chủ đầu tư, số điện thoại, địa chỉ email để xác nhận việc sử dụng dịch vụ và cung cấp dịch vụ.
 • Các cơ quan chức năng của quốc gia có thể tiếp cận các nguồn thông tin theo quy định của pháp luật.

Ban quản trị website phodichvu.com sẽ thông báo đến toàn thể Quý khách hàng và các cơ quan chức năng trong vòng 03 giờ kể từ khi phát hiện sự việc để điều tra và xử lý kịp thời, nếu hệ thống thông tin bị hư hỏng, hack sẽ gây nguy cơ mất khách hàng. thông tin.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân đến ban quản lý phodichvu.com cho bên thứ ba. Sau khi công ty tiếp nhận thông tin phản hồi này sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật thông tin.

Các phương pháp và công cụ để người dùng truy cập và sửa dữ liệu cá nhân của họ

 •  Thành viên có quyền tự mình kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu trên website phodichvu.com.
 •  Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website phodichvu.com. Sau khi tiếp nhận những phản hồi này, website phodichvu.com sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Email: phodichvu.com@gmail.com
 • Hotline: 0941.59 86 79
 • Địa chỉ: Hẻm 15 Lê Quý Đôn, TP Quảng Ngãi

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

– Thông tin cá nhân của thành viên trên website phodichvu.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty. Trừ khi pháp luật có yêu cầu khác, thông tin của mỗi thành viên chỉ được thu thập và sử dụng khi có sự đồng ý của khách hàng đó.

– Thông tin cá nhân của thành viên không được sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý của thành viên.

– Nếu máy chủ thông tin bị hack và mất dữ liệu cá nhân của thành viên, phodichvu.com sẽ có trách nhiệm báo cáo sự việc cho bộ phận điều tra để xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên biết. Mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên (bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán, số hóa) được bảo mật tuyệt đối tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cao của phodichvu.com.

– Ban quản lý website phodichvu.com yêu cầu các cá nhân phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan khi đăng ký / mua thành viên như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. website phodichvu.com.Ban quản lý trang cho rằng tất cả thông tin cá nhân thành viên cung cấp trong lúc đăng ký ban đầu là không chính xác.Ban quản lý trang không chịu trách nhiệm và sẽ không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên.

Cơ chế tiếp nhận và xử lý các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân của thành viên:

Thành viên được quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 của ban quản trị website phodichvu.com. Gửi đến địa chỉ công ty hoặc qua email (phodichvu.com@gmail.com).

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật để xác minh nội dung phản ánh.

Thời gian xử lý các phản hồi có liên quan đến thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT là 10 ngày.